une technicienne utilise une tablette

Zarządzanie cyklem życia produktu

Nasze rozwiązania w zakresie cyklu życia produktu (product lifecycle management, PLM) odnoszą się do wszystkich produktów High Tech w całym cyklu ich życia. Ponieważ te produkty mają wysoką wartość i szybkość odnawiania, GEODIS oferuje usługi montażu, dostosowywania, serwisu i recyklingu.

Wsparcie przez cały cykl życia produktu

Naszym celem jest wsparcie w całym cyklu życia produktów High Tech. Możemy wykorzystać naszą efektywną konfigurację i usługi dostosowywania do obsługi sprzętu i oprogramowania High Tech, nawet przed jego montażem. Nasi eksperci techniczni mogą odnawiać, rekonfigurować i przygotowywać produkty dla nowych użytkowników przez cały cykl ich życia. Zarządzamy również wymianami, naprawami gwarancyjnymi i częściami zamiennymi dla klientów, a także możemy otworzyć infolinię zarządzaną przez naszych specjalistów i dostępną dla Ciebie i Twoich klientów.

Pod koniec cyklu życia danego produktu zarządzamy wszystkimi operacjami, których celem jest nadanie drugiego życia produktom lub ich komponentom: deinstalacja u klienta, usuwanie danych, przepakowywanie, demontaż, odzyskiwanie i testowanie części zamiennych itp. Możemy także zorganizować ich remarketing, odsprzedaż lub recykling w pełnej zgodności z różnymi przepisami dotyczącymi ochrony środowiska i certyfikatami głównych producentów w branży.

Nasza sprawdzona i globalna metodologia pomoże Ci obniżyć koszty wysyłki, wydłużyć żywotność produktów, ulepszyć przestarzały sprzęt i wygenerować nowe źródła przychodów.

Główne zalety

Główne zalety naszego podejścia do zarządzania cyklem życia produktu obejmują:

  • zróżnicowanie produktu w odpowiedzi na konkretne potrzeby klientów;
  • niezawodność naszych usług naprawczych i serwisowych dla Twoich klientów;
  • zwiększone dochody dzięki ponownemu wykorzystaniu, recyklingowi i ponownemu wprowadzaniu produktu na rynek;
  • zredukowane koszty usług logistycznych;
  • zoptymalizowaną wartość produktu dzięki nowym kanałom sprzedaży.

Używamy naszej usługi Control Tower, aby optymalnie nadzorować te operacje. Jest to gotowy sposób rejestrowania, śledzenia i przetwarzania przepływów gotowych produktów oraz innych elementów łańcucha wartości logistycznych cyklu życia produktu.

Jak zawsze nasze usługi są świadczone za pośrednictwem jednego punktu kontaktowego.

Centrum wiedzy o logistyce

Aktualizacje GEODIS

Potrzebujesz
pomocy?

Zostań z nami