empilement de palette de stockage

Zarządzanie opakowaniami i pojemnikami

Sposób, w jaki firmy zajmują się pojemnikami i opakowaniami w logistyce, może zapewnić rzeczywistą efektywność kosztową, pomóc w osiągnięciu zmniejszonego śladu węglowego i w utrzymaniu zgodności z nowymi przepisami i regulacjami. GEODIS zarządza różnego rodzaju pojemnikami i opakowaniami, które często wracają do łańcucha dostaw w niemal idealnym stanie. Nasze doświadczenie pokazuje nam, że usuwanie odpadów powinno być prowadzone tylko wtedy, gdy jest to absolutnie konieczne, a gdy już do niego dochodzi − w najbardziej ekologiczny i najbardziej opłacalny sposób, jaki tylko jest możliwy.

Myśl szablonowo: napraw, używaj ponownie i ponownie integruj

Opakowanie zostało zaprojektowane, aby zapobiec uszkodzeniu produktów. Dlatego należy zwrócić szczególną uwagę na sposób, w jaki jest transportowane, magazynowane i ponownie wykorzystywane. To samo dotyczy kontenerów, do których trafiają towary − zwrotnych lub „jednorazowych” − dostawy w systemie just-in-time (JIT) znacznie zwiększają ich potencjalną wartość.

Nasi pracownicy magazynu GEODIS mogą czyścić, naprawiać, ponownie wykorzystywać i identyfikować (za pomocą kodów kreskowych lub RFID) wszystkie odmiany pojemników i opakowań, aby można je było ponownie zintegrować z magazynem i zastosować w innych celach. Będziemy ściśle współpracować z wybranym specjalistą ds. opakowań, aby uzupełnić cały łańcuch dostaw w celu wsparcia globalnej działalności.

Im więcej, tym lepiej: skalowalność i kompleksowe śledzenie

Oczywiście recyklingujemy przedmioty wykonane z papieru lub tektury jak tylko to możliwe. Ale GEODIS może również usuwać materiały, jeśli ich koszt ponownego wykorzystania jest zbyt wysoki. Jeśli będziemy musieli uciekać się do unieszkodliwiania odpadów, upewnimy się, że jest to zrobione w sposób najbardziej przyjazny dla środowiska i sprzedane w najlepszej cenie.

GEODIS stosuje całkowicie zoptymalizowane podejście w celu zapewnienia oferty usług o wartości dodanej dla pakowania i zarządzania pojemnikami. Nasza oferta zapewnia skalowalność Twoich operacji i kompleksową technologię śledzenia przepływu od operacji odbioru i pakowania w naszym zakładzie po operacje zwrotu, zapewniając pełną widoczność stanów magazynowych.

Podobnie jak w przypadku wszystkich innych propozycji GEODIS, wszystkie nasze spersonalizowane usługi zapewniają dostępność jednego punktu kontaktowego.

Centrum wiedzy o logistyce

Aktualizacje GEODIS

Potrzebujesz
pomocy?

Zostań z nami